• ماژول-فیبر-نوری-سیسکو-مدل-GLC-SX-MMD
  ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-SX-MMD
  250,000 تومان
 • ماژول-فیبرنوری-سیسکو-مدل-GLC-LH-SMD
  ماژول فیبرنوری سیسکو مدل GLC-LH-SMD
  300,000 تومان
 • ماژول-فیبر-نوری-سیسکو-مدل-GLC-SX-MM
  ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-SX-MM
  350,000 تومان
 • ماژول-فیبر-نوری-سیسکو-مدل-GLC-T
  ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-T
  399,900 تومان