• سوئیچ-8-پورت-POE-دی-لینک-مدل-DGS-1008MP
  سوئیچ 8 پورت POE دی-لینک مدل DGS-1008MP
  3,500,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C3560-8PC-S
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560-8PC-S
  2,800,000 تومان
 • سوئیچ-۵-پورت-PoE-مدل-DES-1005P-دی-لینک
  سوئیچ ۵ پورت PoE مدل DES-1005P دی-لینک
  1,490,000 تومان
 • ماژول-فیبر-نوری-سیسکو-مدل-GLC-SX-MMD
  ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-SX-MMD
  250,000 تومان
 • سوئیچ-16-پورت-غیرمدیریتی-دی-لینک-مدل-DGS-1016A
  سوئیچ 16 پورت غیرمدیریتی دی-لینک مدل DGS-1016A
  2,510,000 تومان
 • سوئیچ دسکتاپ 5 پورت گیگابیتی دی-لینک مدل DGS-1005A
  525,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C2960G-48TC-L
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960G-48TC-L
  4,400,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C2960S-48TS-L
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48TS-L
  4,320,000 تومان
 • سوئیچ-5-پورت-دی-لینک-مدل-DES-1005C
  سوئیچ 5 پورت دی-لینک مدل DES-1005C
  281,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C2960S-48FPS-L
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48FPS-L
  7,850,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-24-پورت-WS-C2960-24TC-L
  سوئیچ سیسکو 24 پورت WS-C2960-24TC-L
  2,200,000 تومان
 • سوئیچ-8-پورت-10,100,1000-مگابیت-دی-لینک-DGS-1008A
  سوئیچ-8-پورت-10,100,1000-مگابیت-دی-لینک-DGS-1008A
  720,000 تومان
 • سوئیچ-8-پورت-دی-لینک-مدل-DES-1008A
  سوئیچ 8 پورت دی-لینک مدل DES-1008A
  290,000 تومان
 • سوئیچ-DES-1024D-دی-لینک
  سوئیچ DES-1024D دی-لینک
  1,100,000 تومان
 • سوئیچ-غیرمدیریتی-24-پورت-DES-1024C-دی-لینک
  سوئیچ غیرمدیریتی 24 پورت DES-1024C دی-لینک
  تماس بگیرید
 • سوئیچ-28-پورت-گیگابیتی-دی-لینک-مدل-DGS-1210-28-با-24-پورت-UTP-و-4-پورت-SFP
  سوئیچ 28 پورت گیگابیتی دی-لینک مدل DGS-1210-28 با 24 پورت UTP و 4 پورت SFP
  5,000,000 تومان
 • ماژول-فیبرنوری-سیسکو-مدل-GLC-LH-SMD
  ماژول فیبرنوری سیسکو مدل GLC-LH-SMD
  300,000 تومان
 • سوئیچ-5-پورت-10/100-دی-لینک-|-D-Link-مدل-DES-1005A
  سوئیچ 5 پورت 10/100 دی لینک | D-Link مدل DES-1005A
  265,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C3560G-48PS-S
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560G-48PS-S
  5,500,000 تومان
 • ماژول-فیبر-نوری-سیسکو-مدل-GLC-SX-MM
  ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-SX-MM
  350,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C2960G-24TC-L
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960G-24TC-L
  4,100,000 تومان
 • سوئیچ-16-پورت-+PoE-نظارتی-مدل-DES-F1016P-E-دی-لینک
  سوئیچ 16 پورت +PoE نظارتی مدل DES-F1016P-E دی لینک
  3,800,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C3750G-48PS-S
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-48PS-S
  5,990,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C3750-24TS-S
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750-24TS-S
  2,300,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C3560-48TS-S
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560-48TS-S
  تماس بگیرید
 • سوئیچ-16-پورت-غیر-مدیریتی-و-مگابیتی-دی-لینک-مدل-DES-1016A
  سوئیچ 16 پورت غیر مدیریتی و مگابیتی دی-لینک مدل DES-1016A
  579,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C2960G-8TC-L
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960G-8TC-L
  3,200,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C2960-24TT-L
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24TT-L
  2,200,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C3750G-48TS-S
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-48TS-S
  4,999,000 تومان
 • ماژول-فیبر-نوری-سیسکو-مدل-GLC-T
  ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-T
  399,900 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C2960-24PC-L
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-24PC-L
  3,000,000 تومان
 • سوئیچ-16-پورت-گیگابیتی،-غیر-مدیریتی-و-دسکتاپ-دی-لینک-مدل-DGS-1016D
  سوئیچ 16 پورت گیگابیتی، غیر مدیریتی و دسکتاپ دی-لینک مدل DGS-1016D
  3,100,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C3750-24PS-S
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750-24PS-S
  250,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C2960S-24TS-L
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-24TS-L
  4,000,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C3750G-24PS-S
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-24PS-S
  1,900,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C3750G-24TS-S1U
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C3750G-24TS-S1U
  4,800,000 تومان
 • سوئیچ-۵-پورت-+PoE-مدل-DGS‑1005P-دی-لینک
  سوئیچ ۵ پورت +PoE مدل DGS‑1005P دی-لینک
  1,480,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-Cisco-WS-C2960-48TT-L
  سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-48TT-L
  2,600,000 تومان
 • سوئیچ-8-پورت-دسکتاپی-دی-لینک-مدل-DES-108
  سوئیچ 8 پورت دسکتاپی دی-لینک مدل DES-108
  481,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C3560G-24PS-S
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560G-24PS-S
  3,900,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C2960-48PST-L
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960-48PST-L
  3,100,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C3560-24PS-S
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C3560-24PS-S
  2,620,000 تومان
 • سوئیچ-سیسکو-مدل-WS-C2960S-48PS-L
  سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960S-48PS-L
  7,450,000 تومان